CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Dịch vụ S-Plus là dịch vụ ứng tài nguyên (thoại, SMS và data)
dành cho các thuê bao trả trước sử dụng mạng viễn thông di động Viettel

----------------

1. Đối tượng sử dụng:

 • Thuê bao trả trước Viettel còn hạn sử dụng;
 • Thuê bao đang hoạt động 2 chiều;
 • Thuê bao có tài khoản gốc <5.000đ;
 • Thuê bao không nợ cước dịch vụ S-Plus hoặc các dịch vụ ứng khác.

2. Hướng dẫn sử dụng

Trường hợp nhận được lời mời sử dụng dịch vụ:

 • Khi thuê bao không thể thực hiện cuộc gọi hoặc nhắn tin do tài khoản chính không đủ tiền, hệ thống S-Plus sẽ gửi đến thuê bao một lời mời sử dụng dịch vụ thông qua tổng đài 511. Trong lời mời bao gồm mã gói ứng, số lượng tài nguyên và giá cước (số lượng tài nguyên và giá cước linh hoạt với từng thuê bao dựa trên điều kiện sử dụng của thuê bao).
 • Quý khách lựa chọn gói ứng mong muốn và soạn tin theo hướng dẫn của lời mời. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn mời sử dụng dịch vụ Quý khách có thể xem hướng dẫn dưới đây.

Trường hợp không nhận được lời mời sử dụng dịch vụ:

 • Bước 1: Trường hợp không nhận được lời mời sử dụng dịch vụ, Quý khách soạn tin theo cú pháp: [Mã gói] gửi 511.

  Trong đó mã gói là số ứng với các gói theo bảng sau:

  Mã gói Gói ứng
  1 Gói Thoại nội mạng
  2 Gói Thoại ngoại mạng
  3 Gói SMS nội mạng
  4 Gói SMS ngoại mạng
  5 Gói Data
 • Bước 2: Hệ thống S-Plus gửi 1 tin nhắn xác nhận ứng đến thuê bao. Tin nhắn xác nhận bao gồm số lượng tài nguyên, giá cước và cú pháp xác thực.
 • Bước 3: Quý khách nhắn D gửi đến 511 để xác nhận ứng.

Trong trường hợp Quý khách chưa có điều kiện nạp thẻ và vẫn có nhu cầu sử dụng dịch vụ S-Plus, Quý khách có thể sử dụng thêm các gói ứng khác của dịch vụ, tuy nhiên tổng giá trị các gói ứng không được vượt quá ngưỡng cho phép của dịch vụ.
*Số phút thoại và số tin nhắn dịch vụ ứng cho mỗi thuê bao khác nhau là khác nhau phụ thuộc vào điều kiện của thuê bao.

3. Giá cước

Giá ứng dành cho mỗi thuê bao, tùy thuộc vào điều kiện sử dụng của thuê bao, thời điểm ứng và được thông báo cụ thể cho khách hàng trong lời mời sử dụng dịch vụ.

 • Ví dụ giá ứng tin nhắn SMS:
  Số lượng tin nhắn Giá cước nội mạng Giá cước ngoại mạng Thành tiền nội mạng Thành tiền ngoại mạng
  5 250/SMS 325/SMS 1.250đ 1.625đ
  10 250/SMS 325/SMS 2.500đ 3.250đ
  15 250/SMS 325/SMS 3.750đ 4.875đ
  20 250/SMS 325/SMS 5.000đ 6.500đ
 • Ví dụ giá ứng phút gọi:
  Số lượng tin nhắn Giá cước nội mạng Giá cước ngoại mạng Thành tiền nội mạng Thành tiền ngoại mạng
  1 1.600đ/phút 1.800đ/phút 1.600đ 1.800đ
  2 1.600đ/phút 1.800đ/phút 3.200đ 3.600đ
  3 1.600đ/phút 1.800đ/phút 4.800đ 5.400đ
  4 1.600đ/phút 1.800đ/phút 6.400đ 7.200đ
  5 1.600đ/phút 1.800đ/phút 8.000đ 9.000đ
  6 1.600đ/phút 1.800đ/phút 9.600đ 10.800đ
  7 1.600đ/phút 1.800đ/phút 11.200đ 12.600đ
  8 1.600đ/phút 1.800đ/phút 12.800đ 14.400đ
  9 1.600đ/phút 1.800đ/phút 14.400đ 16.200đ
  10 1.600đ/phút 1.800đ/phút 16.000đ 18.000đ
  11 1.600đ/phút 1.800đ/phút 17.600đ 19.800đ
  12 1.600đ/phút 1.800đ/phút 19.200đ 21.600đ
  13 1.600đ/phút 1.800đ/phút 20.800đ 23.400đ
  14 1.600đ/phút 1.800đ/phút 22.400đ 25.200đ
  15 1.600đ/phút 1.800đ/phút 24.000đ 27.000đ
 • Ví dụ giá ứng Data:
  Số lượng MB Giá cước Thành tiền
  50 80đ/Mb 4.000đ
  100 80đ/Mb 8.000đ
  150 80đ/Mb 12.000đ
  200 80đ/Mb 16.000đ
  250 80đ/Mb 20.000đ
  300 80đ/Mb 24.000đ
  350 80đ/Mb 28.000đ
  400 80đ/Mb 32.000đ
  450 80đ/Mb 36.000đ
  50 80đ/Mb 40.000đ

4. Thanh toán hoàn ứng

Toàn bộ số tiền cước ứng với các gói ứng của thuê bao sẽ được trừ vào tài khoản chính trong lần nạp thẻ tiếp đó của thuê bao.

5. Chính sách sử dụng dịch vụ

 • Dịch vụ cộng trực tiếp gói ứng khách yêu cầu vào tài khoản KM của khách hàng, khách hàng tra cứu qua mã USSD *102#;
 • Gói đã ứng có thời hạn sử dụng theo thời gian sử dụng của thuê bao, khách hàng vẫn có thể sử dụng gói ứng khi đã hoàn tiền cho dịch vụ;
 • Pham vi sử dụng tương ứng với loại gói khách hàng đã ứng;
 • Khách hàng không sử dụng được dịch vụ khi đang ứng dịch vụ khác;
 • Thuê bao không được đổi chủ hay thực hiện MNP khi chưa thanh toán gói đã ứng từ dịch vụ S-Plus.

6. Chính sách hỗ trợ khách hàng

Trong trường hợp thuê bao đã ứng nhưng không thể sử dụng dịch vụ được thì thuê bao vui lòng liên lạc theo số Hotline để được hướng dẫn khắc phục và xử lý lỗi.
Trong trường hợp không thể khắc phục, xử lý được lỗi theo phản ánh của khách hàng, Dịch vụ S-Plus sẽ xem xét và hoàn phí cho thuê bao tương ứng