CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

----------------

1. Mục đích thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân khách hàng:

 • Chính sách bảo mật này điều chỉnh việc Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm và Nội dung số OSP (Công ty OSP) thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba thông tin, dữ liệu khách hàng khi sử dụng dịch vụ.
 • Các thông tin mà Công ty OSP thu thập, lưu trữ không nằm ngoài mục đích tra cứu, hỗ trợ khách hàng trong trường hợp cần kiểm tra, xử lý và nghiên cứu cải thiện dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

2. Phạm vi thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân khách hàng:

 • Công ty OSP thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và có thể cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm: thông tin giao dịch ứng và thông tin giao dịch hoàn ứng của khách hàng.
 • Trong trường hợp pháp luật yêu cầu, Công ty OSP sẽ có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: viện kiểm sát, tòa án, công an…liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Hình thức và thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ dưới hình thức định dạng điện tử tại bất kỳ địa điểm kinh doanh nào mà Công ty OSP cho là phù hợp.
 • Thời gian lưu trữ: 1 năm hoặc cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng đó.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân khách hàng:

 • Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Phần mềm và nội dung số OSP
 • Trụ sở chính: Tầng 4, Khu Thương mại, Toà nhà The Garden Hill, 99 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Điện thoại: (84) 24 8585 8282 - Email: cskh@osp.com.vn

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

 • Công ty OSP cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng theo Chính sách bảo mật này và theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam; nỗ lực cao nhất và tiến hành các biện pháp quản lý, kỹ thuật thích hợp và cần thiết để bảo đảm các thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép, không bị mất, đánh cắp, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, Công ty OSP không đảm bảo sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tin tặc tấn công dẫn đến dữ liệu cá nhân của khách hàng bị mất, đánh cắp, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy, Công ty OSP sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Bảo mật thông tin thanh toán của khách hàng: Công ty OSP sẽ bảo đảm an toàn, bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng, bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Công ty OSP.

6. Cập nhật

 • Công ty OSP có quyền sửa đổi, cập nhật Chính sách bảo mật này tùy từng thời điểm thích hợp. Các phiên bản sửa đổi, cập nhật sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Chính sách bảo mật được sửa đổi, cập nhật sẽ cấu thành sự đồng ý của khách hàng đối với Chính sách bảo mật như được sửa đổi, cập nhật.